BẢNG HỌC PHÍ THAM KHẢO

TRUNG TÂM GIA SƯ DẠY KÈM TẠI NĂNG SÀI GÒN !

Bảng Học Phí 1 tháng dạy của gia sư cho quý phụ huynh và các bạn gia sư

tham khảo  (mt bui dy là 2 tiết = 1h30′).

Mức học phí áp dụng với 1 học sinh, nếu học nhóm hay cóyêu cầu khác vui

lòng liên hệ trung tâm.

1) Gia sư dạy 3 buổi một tuần:

Lớp

Sinh viên

Giáo Viên

 Lớp: Lá, 1, 2, 3, 4    900.000 1.500.000
 Lớp: 5,6,7,8 1.000.000 1.600.000
 Lớp: 9,10, 11 1.200.000 1.800.000
 Lớp: 12 1.300.000 2.000.000
 Lớp: LTDH 1.500.000 2.200.000
 Lớp: N Ngữ, T Học 1.200.000 1.800.000

2) Gia sư dạy 4 buổi một tuần:

Lớp Sinh viên Giáo viên
Lớp: Lá, 1, 2, 3, 4 1.000.000 2.100.000
Lớp: 5, 6, 7, 8 1.300.000 2.200.000
Lớp: 9,10, 11 1.600.000 2.400.000
Lớp:12 1.700.000 2.500.000
Lớp: LTDH 2.000.000 2.800.000
Lớp: Ng Ngữ,THọc 1.500.000 2.400.000

3) Gia sư dạy 5 buổi một tuần:

Lớp Sinh viên Giáo viên
Lớp: Lá, 1, 2, 3, 4 1.400.000 2.600.000
Lớp: 5,6,7,8 1.700.000 2.700.000
Lớp: 9,10, 11 2.100.000 3.100.000
Lớp: 12 2.200.000 3.200.000
Lớp: LTDH 2.5.00.000 4.000.000
Lớp: N Ngữ, T Học 2.100.000          3.100.000

      Đối với gia sư  daỵ kèm là giáo viên có thâm niên, giáo viên dạy tại trường

có kinh nghiệm dạy kèm thật hiệu quả mức học phí được tính

                          theo tiết (1 tiết = 45 phút).

        Cấp 1: 60.000-80.000/ 1 tiết(45 phút) = 120.000-160.000/ 1 buổi

           Cấp 2: 80.000-100.000/ 1 tiết(45 phút) = 160.000-200.000/ 1 buổi
Cấp 3: 100.000-120.000/ 1 tiết(45 phút) = 200.000-240.000/ 1 buổi

Lưu Ý : Bảng học phí trên chỉ có tính chất tham khảo, học phí sẽ tăng hoặc giảm tùy theo số môn học và yêu cầu của quý phụ huynh.

Quý phụ huynh có nhu cầu tìm gia sư liên hệ theo địa chỉ:
TRUNG TÂM GIA SƯ TÀI NĂNG SÀI GÒN .
WebSite     : giasutainangsaigon.com
Hotline       :0906241885
Liên Hệ      : Thầy ĐẠT- – Cô MINH (0906241885 -01639990261)