THƯA QUÝ PHỤ HUYNH !

GIA SƯ MÔN SINH VẬT .

Tổ bộ môn Gia Sư môn Sinh Học của Trung Tâm Gia Sư TÀI NĂNG SÀI GÒN , gồm tập hợp các Giáo Viên, Sinh Viên của các trường phổ thông, đại học như ĐH Y, Dược, Khoa Học Tự Nhiên, khoa Sinh trường ĐH Sư Phạm….V V. . .

hoctoan

 

  Theo kinh nghiệm nhiều năm theo đuổi việc dạy và học môn Sinh Học chúng tôi nhận rõ, môn Sinh vừa có đặc thù của một môn khoa học tự nhiên với những hệ thống lý thuyết tổng quát, với những công thức cộng vào đó là những hệ thống bài tập khá phức tạp vừa mang đặc thù của một môn khoa học thực nghiệm, môn Sinh Học có sự kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết và thực nghiệm. Ở cấp độ học phổ thông, thì đó là sự kết hợp giữa hệ thống lý thuyết và hệ thống bài tập vận dụng tương ứng.

  Trung Tâm Gia Sư TÀI NĂNG SÀI GÒN , nhận giảng dạy môn Sinh Học tại nhà cho các đối tượng Học Sinh trên địa bàn toàn Tp Hồ Chí Minh:

Gia sư môn Sinh Học cho những Học Sinh các lớp 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
Gia sư môn Sinh Học cho những đối tượng Học Sinh mất gốc đảm bảo lấy lại kiến thức căn bản.
Ôn thi tốt nghiệp và luyện thi đại học môn Sinh Học