DÀNH CHO GIÁO VIÊN SINH VIÊN
TÌM LỚP DẠY
Liên Hệ: THẦY ĐẠT 0339990261 - 0932685221 Cô Minh 0339990261 - 0932685221
DÀNH CHO PHỤ HUYNH HỌC SINH
TÌM GIA SƯ
Liên Hệ: THẦY ĐẠT 0339990261 - 0932685221 Cô Minh 0339990261 - 0932685221

BẢNG GIÁ GIA SƯ

BẢNG GIÁ GIA SƯ BẢNG HỌC PHÍ THAM KHẢO TRUNG TÂM GIA SƯ DẠY KÈM TẠI NẮNG SÀI GÒN ! Bảng Học Phí 1 tháng dạy của gia sư cho quý phụ huynh và các bạn gia sư tham khảo (một buổi dạy là 2 tiết = 1h30′). Mức học phí áp dụng với 1 học sinh, nếu học nhóm hay cóyêu cầu khác vui lòng liên hệ trung tâm. 1) Gia sư dạy 3 buổi một tuần: Lớp Sinh viên Giáo Viên Lớp: Lá, 1, 2, 3, 4 900.000 1600.000 Lớp: 5,6,7,8 1.100.000 1700.000 Lớp: 9,10, 11 1.300.000 1900.000 Lớp: 12 1.500.000 2.200.000 Lớp: LTDH 1.800.000 2.400.000 Lớp: N Ngữ, T Học 1.300.000 1.900.000 2) Gia sư dạy 4 buổi một tuần: Lớp Sinh viên Giáo viên Lớp: Lá, 1, 2, 3, 4 1.100.000 2.200.000 Lớp: 5, 6, 7, 8 1.400.000 2.300.000 Lớp: 9,10, 11 1.700.000 2.600.000 Lớp:12 1.900.000 2.700.000 Lớp: LTDH 2.400.000 3.100.000 Lớp: Ng Ngữ,THọc 1.600.000 2.500.000 3) Gia sư dạy 5 buổi một tuần: Lớp Sinh viên Giáo viên Lớp: Lá, 1, 2, 3, 4 1.500.000 2.700.000 Lớp: 5,6,7,8 1.800.000 2.800.000 Lớp: 9,10, 11 2.200.000 3.200.000 Lớp: 12 2.300.000 3.400.000 Lớp: LTDH 3.000.000 4.000.000 Lớp: N Ngữ, T Học 2.200.000 3.200.000 Đối với gia sư daỵ kèm là giáo viên có thâm niên, giáo viên dạy tại trường có kinh nghiệm dạy kèm thật hiệu quả mức học phí được tính theo tiết (1 tiết = 45 phút). Cấp 1: 60.000-80.000/ 1 tiết(45 phút) = 120.000-160.000/ 1 buổi Cấp 2: 80.000-100.000/ 1 tiết(45 phút) = 160.000-200.000/ 1 buổi Cấp 3: 100.000-120.000/ 1 tiết(45 phút) = 200.000-240.000/ 1 buổi Lưu Ý : Bảng học phí trên chỉ có tính chất tham khảo, học phí sẽ tăng hoặc giảm tùy theo số môn học và yêu cầu của quý phụ huynh. Quý phụ huynh có nhu cầu tìm gia sư liên hệ theo địa chỉ: TRUNG TÂM GIA SƯ TÀI NĂNG SÀI GÒN . WebSite : giasutainangsaigon.com Hotline :0906241885 Liên Hệ : Thầy ĐẠT- – Cô MINH (0906241885 -01639990261)


Copyright © 2015 - Designed & Powered by Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Sài Gòn